Vol214嫩模朱可儿Flower普吉岛旅拍镂空内衣秀火辣身材极致诱惑写真59P朱可儿花漾

Vol214嫩模朱可儿Flower普吉岛旅拍镂空内衣秀火辣身材极致诱惑写真59P朱可儿花漾

《济生》二神丸治脾肾虚寒泄泻,用补骨脂补肾,肉豆蔻补脾,加吴茱萸以平其肝,加木香以顺其气,使之斡旋。一种无壳者曰番鳖。

又少阴证发热脉沉,有麻黄附子细辛汤,少阴与太阳为表里,所谓熟附配麻黄,补中有发也。条芩性降,泻肝胆大肠之火,除胃中热。

其治气分之痰湿痈肿最捷。又捶成薄片置烧酒中半月许,结成白霜,取其酒徐徐饮之,降阴火最捷,但性带阴毒,恐伤心肾,不可多服。

侧子善行四末不入脏腑。子名红豆蔻。

甄权以独活治诸风湿冷、奔喘逆气,皮肤苦痒,手足挛痛,劳损风毒,齿痛,皆风湿相搏之病也。近世真者绝不易得,欲验真伪,含之即化为真,否即是伪。

忌见火。九蒸九晒则去风痹,故云无毒。

Leave a Reply