Vol299嫩模沈佳熹仙本那旅拍户外性感内衣配牛仔裤完美诱惑40P沈佳熹魅妍社

Vol299嫩模沈佳熹仙本那旅拍户外性感内衣配牛仔裤完美诱惑40P沈佳熹魅妍社

 若少阳伤寒,用羌活柴胡汤。风湿致咳,泻白散合防风神术汤。

《伤寒论》虽有少阴厥阴下血之条,皆是阳热传入阴经之症,经虽属阴,症则阳症。  曰∶在经虽一,然则有荣卫之分焉。

阳明纯表邪症,则用升麻干葛汤。若里热便闭,六脉数大者,用泻心汤,凉膈散。

胸满在心之上,故多表症。此脉之分别也。

此二条,言胸前胃家满闷,一以清胃热,一以吐胃痰主治也。 阳明表热,则无汗而渴,葛根汤汗之。

若面色反有赤色者,未欲解也,以其不能得小汗出,其身必痒,宜桂枝麻黄各半汤。又如表症未解,而误下之,表邪内陷,系在太阴脾家阴经,而见下症者不用承气,而用桂枝大黄汤。

Leave a Reply